Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Kattavat konsultointipalvelut tarvekartoituksista aina toimenpide-ehdotuksiin.

Tutkimuspalvelut
Asiakastutkimukset
Jatkuvan seurannan järjestelmät
Toimialatutkimukset
Koulutuksen laadun seuranta
Työelämän tarvekartoitukset
Kilpailija-analyysit
jne.

Välineet ja osaaminen
Asiakaspalautteiden yhdistämiseen, tiedoksi saattamiseen, palautteeseen reagoimisen valvontaan sekä palautteen luokitteluun ja hyödyntämiseen.

Lisäksi voimme tarjota asiantuntemusta
Asiakkuuksien analysoimisessa, asiakaskannan segmentoinnissa ja kohdistettujen asiakassuhdemarkkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.