Optimix logo

®Yhdistää kaikista eri kanavista kerätyn asiakaspalautteen (kyselyt, tutkimukset, internet, palautelomakkeet, puhelin, face to face -kontaktit, ...) yhteen tietopankkiin. Erillistutkimusten avointa palautetta, nettisivujen asiakaspalautetta ja suoraa palautetta henkilöstöltä voidaan käyttää hyväksi prosessien kehittämisessä yhtenä kokonaisuutena.


Optimix logo

®Auttaa reagoimaan asiakaspalautteeseen laadukkaasti ja nopeasti. Ohjaa palautteen reaaliaikaisesti tiedoksi ja hoidettavaksi vastaaville asiantuntijoille samalla varmistaen ja auttaen seuraamaan, että palautteeseen reagoidaan sovitun mukaisesti. Sovittujen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten seurantaan OPTIMIX® tarjoaa monia apuvälineitä. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta järjestelmää voidaan käyttää missä ja milloin tahansa - ajasta ja paikasta riippumatta.


Optimix logo

®Tunnistaa tuotteidenne ja palveluprosessienne vahvuudet, heikkoudet ja oleellisimmat kehittämistä vaativat toiminnot. Asiakaspalaute luokitellaan haluamallanne tavalla, jolloin voitte havainnollisten graafisten analyysien avulla nähdä, mitä mieltä esimerkiksi tärkeimmät asiakkaanne ovat organisaationne eri toiminnoista, toimipisteistä, tuotteista, palveluista jne. Asiakaskohtaista palautetietoa voidaan siten käyttää esimerkiksi asiakassuhteiden laadun ja asiakaspalvelun kehittämiseen.


Optimix logo

®Nopeuttaa ja monipuolistaa erityyppisten tutkimusten (kilpailija-analyysit, asiakastutkimukset, yritysten sisäiset tutkimukset, henkilöstön tyytyväisyystutkimukset, toimialatutkimukset, markkinoinnin suunnittelu, myynninohjaus, tuotanto- ja tuotesuunnittelu, tulospalkkauksen määritys, markkinoinnin opetuskäyttö, koulutuksen laadun seuranta, ...) tiedonkeruuta sekä tulosten analysointia ja raportointia. OPTIMIX®-järjestelmä auttaa näin ollen säästämään tutkimuskustannuksissa tuntuvasti.


Optimix logo

®Jatkuvan OPTIMIX®-seurannan avulla olette selvillä muun muassa yrityksenne ylivoimatekijöistä samoin kuin kriittisistä menestystekijöistä, resurssien kohdentamistarpeista ja kustannusvuotojen syistä.Saatte ajoissa tiedon kilpailijoiden aktiivisuudesta markkinoilla, ja voitte reagoida tarpeen mukaan. Voitte myös kartoittaa samalla asiakkaidenne mielipiteet kilpailijoiden vahvuuksista. Tutkimus on myös hyvä lähtökohta omalle tuotekehitykselle muuttuvilla markkinoilla.


Optimix logo

®Voidaan haluttaessa yhdistää asiakastietojärjestelmiin rikastuttamaan niiden sisältöä ja selvittämään syy-yhteyksiä.